HÌNH ẢNH KHU ĐÔ THỊ MEGA CITY CẬP NHẬT NGÀY 28/3

HÌNH ẢNH KHU ĐÔ THỊ MEGA CITY CẬP NHẬT NGÀY 2/8

HÌNH ẢNH KHU ĐÔ THỊ MEGA CITY CẬP NHẬT NGÀY 26/7

HÌNH ẢNH KHU ĐÔ THỊ MEGA CITY CẬP NHẬT NGÀY 20/7

Khách hàng đang tham quan sa bàn dự án Mega City

Trục đường chính bên trong dự án đang được gấp rút thi công

HÌNH ẢNH KHU ĐÔ THỊ MEGA CITY CẬP NHẬT NGÀY 8/7

Cổng vào khu đô thị Mega City

Nhà bán hàng tại dự án đã hoàn thiện, các hạng mục khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

Khách hàng đang tham quan và tìm hiểu thông tin về dự án

Trục đường chính bên trong dự án đang được gấp rút thi công

hotline